Strona główna
O firmie
Katalog
Kanalizacja wewnętrzna i zewnętrzna
Systemy drenarskie
Akcesoria do systemów sanitarnych, kanalizacyjnych i grzewczych
Kompletacja i mocowania do systemów kanalizacyjnych, sanitarnych, wentylacyjnych i grzewczych
Armatura sanitarna i akcesoria do łazienek i wc
Usługi
Kontakt
  
 

RURA PCV \ PCV PIPE \ ТРУБА PCV

Indeks 
Code 
Индекс

  Średnica
  Dimension
  Диаметр
     (mm)


 Długość  
 Length   
 Длина  
   (m)


 Grubość ścianki   
 Thickness of the wall
 Толщина стенки 
      (mm)


   Ilość w opakowaniu

   Quantity in the package
   Количество в упаковке

 
00-111     110      2          2.2            5
00-112     110      1          2.2            5
00-113     110     0.5          2.2            5
00-114     110    0.315          2.2            5
00-115     110     0.25          2.2            5
00-116     110      3          2.2            5
00-117     110      4          2.2            5
00-118     110      6          2.2            5
00-119      75      2          1.8           10
00-120      75      1          1.8           10
00-121      75     0.5          1.8           10
00-122      75    0.315          1.8           10
00-123      75     0.25          1.8           10
00-124      75      3          1.8           10
00-125      75      4          1.8           10
00-126      75      6          1.8           10
00-127      75      1          1.8           10
00-128      75      1          1.8           10
00-129      50     0.5          1.8           10
00-130      50    0.315          1.8           10
00-131      50     0.25          1.8           10
00-132      50      3          1.8           10
00-133      50      4          1.8           10
00-134      40      2          1.8           10
00-135      40      1          1.8           10
00-136      40     0.5          1.8           10
00-137      40    0.315          1.8           10
00-138      40     0.25          1.8           10
00-139      40      3          1.8           10
00-140      40      4          1.8           10
00-141      31      2          1.8           10
00-142      32      1          1.8           10
00-143      32     0.5          1.8           10
00-144      32    0.315          1.8           10
00-145      32     0.25          1.8           10
00-146      32      3          1.8           10
00-147      32      4          1.8           10
00-148     160      2          3.2            3
00-149     160      1          3.2            3
00-150     160     0.5          3.2            3
00-151     160      3          3.2            3
00-152     160      4          3.2            3
00-153     160      6          3.2            3 
KOLANO \ ELBOW \ КОЛЕНО PP

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

  Średnica
  Dimension
  Диаметр
       (mm)


 Grubość ścianki   
 Thickness of the wall
 Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-166  Kolano, 22        110           2.7           20
00-167  Kolano, 22         50           1.8          200
00-168  Kolano, 22         32           1.8          100
00-169  Kolano, 30        110           2.7           20
00-170  Kolano, 30         75           1.9           60
00-171  Kolano, 30         50           1.8          200
00-172  Kolano, 30         32           1.8          100
00-173  Kolano, 45        110           2.7           20
00-174  Kolano, 45         75           1.9           60
00-175  Kolano, 45         50           1.8          200
00-176  Kolano, 45         40           1.8          200
00-177  Kolano, 45         32           1.8          100
TRÓJNIK \ T-PIPE \ ТРОЙНИК PP

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

    Średnica
    Dimension
    Диаметр
       (mm)

   Grubość ścianki   
   Thickness of the wall
   Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-187 Trójnik, 45     110/110            2.7                 20
00-188 Trójnik, 45      110/75            2.7                 20
00-189 Trójnik, 45      110/50            2.7                 20
00-190 Trójnik, 45       75/75            1.9                 20
00-191 Trójnik, 45       75/50            1.9                 20
00-192 Trójnik, 45       50/50            1.8                 40
00-193 Trójnik, 45       50/32            1.8                100
00-194 Trójnik, 45       40/40            1.8                100
00-195 Trójnik, 45       32/32            1.8                 50
00-196 Trójnik, 67     110/110            2.7                 20
00-197 Trójnik, 67      110/75            2.7                 20
00-198 Trójnik, 67      110/50            2.7                 20
00-199 Trójnik, 67       75/75            1.9                 20
00-200 Trójnik, 67       75/50            1.9                 20
00-201 Trójnik, 67       50/50            1.8                 40
00-202 Trójnik, 67       50/32            1.8                100
00-203 Trójnik, 67       40/40            1.8                100
00-204 Trójnik, 67       32/32            2.7                 50
00-205 Trójnik, 67   110/110/110            2.7                 20
00-206 Trójnik, 67    110/50/50            2.7                 20
00-207 Trójnik, 67     50/50/50            2.7                 20
00-208 Trójnik, 90     110/110            2.7                 20
00-209 Trójnik, 90      110/75            2.7                 20
00-210 Trójnik, 90      110/50            2.7                 20
00-211 Trójnik, 90       75/75            1.9                 20
00-212 Trójnik, 90       75/50            1.9                 20
00-213 Trójnik, 90       50/50            1.8                 40
00-214 Trójnik, 90       50/32            1.8                100
00-215 Trójnik, 90       40/40            1.8                100
00-216 Trójnik, 90       32/32            1.8                 50
00-217 Trójnik, 90   110/110/110            2.7                 20
00-218 Trójnik, 90    110/50/50            2.7                 20
00-219 Trójnik, 90     50/50/50            2.7                 20

KOLANO \ ELBOW \ КОЛЕНО PP

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

    Średnica
    Dimension
    Диаметр
       (mm)

   Grubość ścianki   
   Thickness of the wall
   Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-178  Kolano, 67       110            2.7              20
00-179  Kolano, 67        75            1.9              60
00-180  Kolano, 67        50            1.8             200
00-181  Kolano, 67        32            1.8             100
00-182  Kolano, 90       110            2.7              20
00-183  Kolano, 90        75            1.9              60
00-184  Kolano, 90        50            1.8             200
00-185  Kolano, 90        40            1.8             200
00-186  Kolano, 90        32            1.8             100

REWIZJA \ REVISION \ РЕВИЗИЯ PP

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

    Średnica
    Dimension
    Диаметр
       (mm)

   Grubość ścianki   
   Thickness of the wall
   Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-236   Rewizja         110           2.7               20
00-237   Rewizja          75           1.8               50
00-238   Rewizja          50           1.8              100

REDUKCJA \ REDUCTION \ РЕДУКЦИЯ PP

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

    Średnica
    Dimension
    Диаметр
       (mm)

   Grubość ścianki   
   Thickness of the wall
   Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-220  Redukcja     160/110           3.9                20
00-221  Redukcja      110/75           2.7                20
00-222  Redukcja      110/50           2.7                20
00-223  Redukcja       75/50           1.8                20
00-224  Redukcja       50/40           1.8                20
00-225  Redukcja       50/32           1.8                20
00-226  Redukcja     50/32<90           1.8                20

ĄCZKA \ CONNECTOR \ МУФТА PCV

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

    Średnica
    Dimension
    Диаметр
       (mm)

   Grubość ścianki   
   Thickness of the wall
   Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-227   Złączka         110           2.2              20
00-228   Złączka          75           1.8              20
00-229   Złączka          50           1.8              20
00-230   Złączka          40           1.8              20
00-231   Złączka          32           1.8              20

                                   ZŁĄCZKA NASUWANA \ CONNECTOR \ НАДВИЖНЫЕ МУФТА PP

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

    Średnica
    Dimension
    Диаметр
       (mm)

   Grubość ścianki   
   Thickness of the wall
   Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-232Złączka nasuwana       110            2.2               20
00-233Złączka nasuwana        50            1.8               20
00-234Złączka nasuwana        40            1.8               20
00-235Złączka nasuwana        32            1.8               20
ZASUWA BURZOWA \ ANTI FLOOD VALVES \ ОБРАНТНЫЕ
                                                                        КЛАПАНА

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

   Średnica
   Dimension
   Диаметр
       (mm)
    Kolor
    Colour
    Цвет
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
085-50 Zasuwa burzowa       Ø50
   87x92x169 
 
   Biały \ White
      \ Белый
085-110 Zasuwa burzowa      Ø110Pomarańczowy \
Orange \ Оранжевый
085-125 Zasuwa burzowa      Ø125Pomarańczowy \
Orange \ Оранжевый
  Opakowanie indywidualne
       Individual package
  Индивидуальная упаковка
085-160 Zasuwa burzowa      Ø160Pomarańczowy \
Orange \ Оранжевый
085-200 Zasuwa burzowa      Ø200Pomarańczowy \
Orange \ Оранжевый

RURA PCV \ PCV PIPE \ ТРУБА PCV

Indeks 
Code 
Индекс

   Średnica
   Dimension
   Диаметр
       (mm)

   Długość  
   Length   
   Длина  
     (m)

   Grubość ścianki   
   Thickness of the wall
   Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-154       110      2            3.2              50
00-155       110      1            3.2              50
00-156       110     0.5            3.2              50
00-157       110      3            3.2              50
00-158       110      4            3.2              50
00-159       110      6            3.2              50
00-160       160      2            3.2               3
00-161       160      1            3.2              28
00-162       160     0.5            3.2              28
00-163       160      3            3.2              28
00-164       160      4            3.2              28
00-165       160      6            3.2              28
KOLANO \ ELBOW \ КОЛЕНО PP

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

   Średnica
   Dimension
   Диаметр
       (mm)

   Grubość ścianki   
   Thickness of the wall
   Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-239 Kolano, 20       160           5.1              10
00-240 Kolano, 30       160           5.1              10
00-241 Kolano, 45       160           5.1              10
00-242 Kolano, 67       160           5.1               6
00-243 Kolano, 90       160           5.1               6
00-244 Kolano, 45       110           5.1              10
00-245 Kolano, 67       110           5.1              10
00-246 Kolano, 90       110           5.1              10
REDUKCJA \ REDUCTION \ РЕДУКЦИЯ PP

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

   Średnica
   Dimension
   Диаметр
       (mm)

   Grubość ścianki   
   Thickness of the wall
   Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-247 Redukcja    160/110           5.1               18
00-248 Redukcja    200/160           5.1                8
TR
ÓJNIK \ T-PIPE \ ТРОЙНИК PP

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

   Średnica
   Dimension
   Диаметр
       (mm)

   Grubość ścianki   
   Thickness of the wall
   Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-249 Trójnik, 45    160/110             5.1                  5
00-250 Trójnik, 67    160/110             5.1                  5
00-251 Trójnik, 90    160/110             5.1                  5
00-252 Trójnik, 45    160/160             5.1                  4
00-253 Trójnik, 67    160/160             5.1                  4
00-254 Trójnik, 90    160/160             5.1                  4
00-255 Trójnik, 90 160/160/160             5.1                  4
00-256 Trójnik, 45  110/110/45             5.1                 10
00-257 Trójnik, 67  110/110/67             5.1                 10
00-258 Trójnik, 90  110/100/90             5.1                 10
ĄCZKA \ CONNECTOR \ МУФТА

Indeks 
Code 
Индекс
  Nazwa
  Name
  Наименование

   Średnica
   Dimension
   Диаметр
       (mm)

   Grubość ścianki   
   Thickness of the wall
   Толщина стенки 
         (mm)
   Ilość w opakowaniu
   Quantity in the package
   Количество в упаковке
00-259     Złączka         160           5.1                10
00-260     Złączka         110           5.1                20
OSADNIK RYNNOWY
RAINPIPE SETTLER
ОТСТОЙНИК

Indeks 
Code 
Индекс
            Rozmiar
          Dimension
            Размер
        Ilość w opakowaniu
        Quantity in the package
        Количество в упаковке
094               110                       1
095               125                       1