Strona główna
O firmie
Katalog
Usługi
Kontakt
  
 


 Firma IMEL istnieje od 2007 roku. Gama towarów obejmuje szeroki wybór produktów niezbędnych do zainstalowania systemu kanalizacyjnego, sanitarnego, wentylacyjnego. Kształtki i rury kanalizacyjne produkowane są z polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC). Inne akcesoria do systemów kanalizacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych głównie z polipropylenu (PP).
Wychodząc naprzeciw oczekiwań naszych Klientów stale poszerzamy naszą ofertę.
Nasze motto i misja: "Budujemy zaufanie Klienta".
Zapewniamy naszym klientom własny transport , dzięki czemu towar dociera do nich szybko i w stanie nienaruszonym.
                                                                                      Zapraszamy do współpracy!

  IMEL company  has existed since 2007 year. The scale of goods hugs the wide choice of indispensable products to installation of sewage , sanitary, ventilating systems. The accessories and the sewage pipes are produced from polypropylene (  PP) as well as the polyvinyl chloride of vinyl ( the PVC). Another accessories to sewage , ventilating and sanitary systemsmainly from polypropylene (PP). Reaching out our customers expectations opposite, all time we extend  our offer. Our motto and mission: " We Build customer's Confidence". We assure our customers our own transportation , thanks what goods  reaches to them quickly and in intact state.
                                                                                                        We invite to co-operation!  

Фирма ИМЕЛ существует от 2007 года. Гамма товаров обнимает широкий выбор необходимых продуктов для установления канализационной, санитарной, вентиляционной системы. Аксесуары и канализационные трубы поизводятся из полипропилена (ПП) и поли хлорида винила (ПВХ). Другие аксессуары для канализационных, вентиляционных и санитарных систем в основном из полипропилена (ПП). Выходя напротив ожиданий наших клиентов мы постоянно расширяем наше предложение.
Наше мотто и миссия: "Строим доверие Клиента".
Мы обеспечиваем нашим клиентам собственный транспорт , благодаря чему товар приезжает к ним быстро и в нетронутом состоянии.
                                                                                             Приглашаем к сотрудничеству!